*****************************************************************
Siedziba Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
znajduje się w Domu Rybaka  (Urząd Miasta)
przy ul. Generała Hallera 19
Biuro Związku jest czynne w każdy wtorek
w godz.16.00 – 18.00
II piętro pokoje: nr 01, nr 02

******************************************************************

telefony kontaktowe:

502 204 959 – Przewodniczący Jan Dettlaff
603 864 273 – V-ce Przewodnicząca Elżbieta Kortas
507 023 942 – V-ce Przewodniczący Teofil Ciskowski
518 627 414 – Skarbnik Jolanta Grabińska
602 840 279 – Sekretarz Krystyna Wardzińska
603 864 273 – Przewodnicząca Komisji Kultury Elżbieta Kortas
696 990 048 – Przewodnicząca Komisji Socjalnej Teresa Migalska

*******************************************************************

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące wycieczek
można uzyskać pod numerem 696 990 048
jak również w gablotach:
przy ul. Hallera, Taxi i przy kościele.

********************************************************************

Organizujemy wycieczkę do Warszawy.
Termin 12 – 14. 05.2023 r.
Cena 850 zł.
Program:
1. Dzień – Wyjazd godz. 7.00.
Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przejazd do hotelu – obiadokolacja.
2. Dzień – Śniadanie.
Zwiedzamy: Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta,
Grób Nieznanego Żołnierza, przejazd Traktem Królewskim.
Następnie zwiedzamy Zespół Pałacowo – Ogrodowy w Łazienkach.
Powrót do hotelu i obiadokolacja.
3. Dzień – Śniadanie.
Wjazd na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Wizyta w Złotych Tarasach, czas wolny.
Powrót w godz. wieczornych.
Zapisy –  kontakt 696 990 048
****************************************************************************************

UWAGA!!!!
Emeryci i Renciści, którzy korzystają z ulgowych biletów
np. do kina, teatru itp.
proszeni są, aby przy takich okolicznościach posiadali przy sobie
legitymacje ZUS, uprawniające do zniżek.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&