Członkowie Zarządu

Zarząd – skład:
Prezydium:

  • Jan Dettlaff  Przewodniczący tel. 502-204-959
  • e-mail: janek.dettlaff@wp.pl
  • Elżbieta Kortas  Za-ca Przewod. tel. 603-864-273 
  • e-mail: elkortas@wp.pl
  •  Teofil Ciskowski – Za- ca Przewod. tel. 507 023 942
  • Krystyna Wardzińska Sekretarz tel. 602 840 279
  • Jolanta Grabińska  Skarbnik tel.  518 627 414

Przewodnicząca Komisji Kultury  – Kortas Elżbieta 603 864 273
Przewodnicząca Komisji Socjalnej – Migalska Teresa 696 990 048
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Kanikowska Teresa 501 738 095