**********************************************************************************
Siedziba Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
znajduje się w Domu Rybaka  (Urząd Miasta)
przy ul. Generała Hallera 19
Biuro Związku jest czynne w każdy wtorek
w godz.14.00 – 16.00
I piętro pokój nr 103

********************************************************************************

telefony kontaktowe:

502 204 959 – Przewodniczący Jan Dettlaff
603 864 273 – V-ce Przewodnicząca Elżbieta Kortas
507 023 942 – V-ce Przewodniczący Teofil Ciskowski
518 627 414 – Skarbnik Jolanta Grabińska
602 840 279 – Sekretarz Krystyna Wardzińska
603 864 273 – Przewodnicząca Komisji Kultury Elżbieta Kortas
696 990 048 – Przewodnicząca Komisji Socjalnej Teresa Migalska

**********************************************************************************

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące wycieczek
można uzyskać pod numerem 696 990 048
jak również w gablotach:
przy ul. Hallera, Taxi i przy kościele.

*********************************************************************************

Organizujemy wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl:
„Komedia odlotowa czyli lumbago”. Rozpoczęcie godz. 16.00

Organizujemy wczasy rehabilitacyjno-rekreacyjne
w Ośrodku „Dobry Brat” w Osieku k. Skórcza.
Termin turnusu 16.10 – 26.10 2024 r. w kwocie 2000 zł.
Zaliczka w wysokości 300 zł. w marcu 2024 roku.
W cenie zapewniamy:
– przejazd autokarem
– pokoje 2 osobowe
– 3 zabiegi dziennie (8 dni zabiegowych)
– wizyta lekarska
– wieczorki taneczno-tematyczne
– ognisko z kiełbaskami
– ubezpieczenie
– korzystanie ze sprzętu wodnego
Kontakt nr telefonu 696 990  048

*********************************************************************

Organizujemy wyjazd „Szlakiem Polskiego Renesansu” .
Termin 16.05. – 19.05 2024 r. Cena 1350 zł.
1. Dzień – Wyjazd o 4 rano PKS
    Zwiedzamy Kazimierz Dolny „Perła renesansu”, Zamek, Ratusz, Baszta, Góra Trzech Krzyży, Wąwóz Korzeniowy Dół. Przejazd do Lublina
2. Dzień – Lublin – kamienice, muzeum, Brama Krakowska, Archikatedra, skarbiec.
3. Dzień – przejazd do Zamościa,” Miasto Arkad”, „Padwa Północy”, Pałac Zamoyskich, synagoga, Stare Miasto.
    Przejazd do Sandomierza, zwiedzanie winnicy – degustacja.
4. Dzień – Sandomierz miasto na siedmiu wzgórzach, „Mały Rzym”, Sandomierskie lochy z xiv wieku, Zamek Krzyżtopór. Powrót.
    Świadczenia: hotel w pok.2-os. Pilot, przewodnicy, ubezpieczenie.
    Dodatkowe opłaty : wstępy, zestawy słuchawek – 100 zł.
    Dopłata do pok.1- osobowego – na zapytanie.
    Szczegółowy program w biurze.
**************************************************************************************

Organizujemy Wczasy rehabilitacyjne w Inowrocławiu.
Sanatorium „Solanki”  – w terminie 20 – 30. 04.2024 r.
Cena 2 800 zł.
Zaliczkę w wysokości 500 zł. należy wpłacać
od 26 września 2023 r.
W cenie zapewniamy:

  • dojazd i powrót
  • noclegi w standardzie komfort
  • wizyta lekarska
  • 4 zabiegi dziennie
  • opieka medyczna

Telefon kontaktowy 603 864 273

***************************************************************************

UWAGA !!!!
Emeryci i Renciści, którzy korzystają z ulgowych biletów
np. do kina, teatru itp.
proszeni są, aby przy takich okolicznościach posiadali przy sobie
legitymacje ZUS, uprawniające do zniżek.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  •