Wesoły Emeryt Władysławowo

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Władysławowie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Władysławowie powstał 1995 roku jako Koło w Rejonie Puckim

Na walnym zebraniu wybrano 9-osobowy Zarząd Prezydium :
Jan Dettlaff – Przewodniczący
Zbigniew Maliński – Za-ca Przewod.
Jadwiga Dyjewska – Sekretarz
Alfons Żaczek – Skarbnik  [*]

Brygida Gacek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

W 2003 roku na wniosek Zarządu Koła Zarząd Okręgowy w Gdańsku podjął Uchwałę o utworzeniu we Władysławowie Zarządu Rejonowego.

W październiku 2003 roku na Walnym Zebraniu wybrano Zarząd Rejonowy w składzie:
Jan Dettlaff  Przewodniczący
Henryk Górny – Za-ca Przewodniczącego
Brygida Gacek – Sekretarz
Alfons Żaczek – Skarbnik  [*]

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną i neutralną pod względem politycznym. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej.

Związek określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, zrzesza Emerytów , Rencistów i Inwalidów
w celu organizowania:
życia kulturalnego
artystycznego
poprawiania ich warunków socjalno – bytowych
uczestnictwa w życiu społecznym

Staramy się uaktywnić tych wszystkich, którzy po zakończeniu pracy zawodowej mają dużo wolnego czasu i staramy się im pomóc w jego zagospodarowaniu.

Organizujemy spotkania integracyjne, zabawy, festyny, majówki i wycieczki krajowe jednodniowe, wielodniowe oraz zagraniczne.
Naszym nadrzędnym celem są kontakty z osobami samotnymi, opuszczonymi przez los, a często i przez bliskich.